De goedkoopste horecacursussen van Nederland!

Wat betekent HACCP?

HACCP staat voor 'Hazard Analysis and Critical Control Points'. In het Nederlands vertaald staat het voor: 'Analyse van de de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces'. 
 

Voor wie is HACCP verplicht?

Horecabedrijven, (sport)verenigingen, zorginstellingen, bedrijfskantines en alle andere organisaties die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, en/of behandeling van voedingsmiddelen dienen alle aspecten van het productieproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op (kruis)besmetting. 
 

HACCP-systeem

HACCP is een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de gasten/klanten/cliënten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de gast te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.
 

Training Hygiënecode HACCP

Met de Training Hygiënecode HACCP worden de 7 kernprincipes op een praktijkgerichte manier behandeld. Cursisten weten na het volgen van deze Training hoe ze het HACCP-systeem in kunnen voeren en beheersen in de eigen organisatie zodat er voedselveilig gewerkt kan worden en voldaan kan worden aan de wetgeving. 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring optimaal te houden.